Redigeren
Redigeren is het doorvoeren van correcties ter verbetering van de tekst. De boodschap zelf blijft overeind staan, maar de leesbaarheid wordt vergroot door:

 • Het verbeteren van spelfouten, grammaticale fouten en interpunctie.
 • De stijl, aanspreekvorm, de zinsdeling, enz., aan te passen zodat de uiteindelijke tekst een doorlopend geheel vormt.

Ik redigeer voor u:

 • brochures
 • webteksten
 • persberichten
 • nieuwsbrieven
 • advertenties

Corrigeren
Bij het corrigeren worden de laatste puntjes op de i gezet. De concepttekst is klaar en wellicht al een keer geredigeerd. Alleen spelfouten, grammaticale fouten en interpunctie moeten nog verbeterd worden. Ik corrigeer voor u:

 • brochures
 • webteksten
 • scripties
 • boeken
 • persberichten
 • nieuwsbrieven
 • advertenties

Vraag vrijblijvend een offerte aan door een bericht te sturen naar puntsgewijs@gmail.com