Waar in Nederland gebruiken de meeste mensen groene energie?

Groene energie met zonnepanelen

De verschuiving naar duurzame energiebronnen in Nederland is al geruime tijd aan de gang. Voor ons allemaal wordt steeds duidelijker dat groene energie de toekomst is, en velen zijn daarom ook overgestapt naar een duurzame bron van energie. Maar hoe zit het eigenlijk met het grote plaatje? Hoeveel procent van Nederland is al groen?

Wat is groene energie?

Groene energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, wind en waterkracht. Deze bronnen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook onuitputtelijk. Dit in tegenstelling tot grijze energie, die wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas, wat bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen.

Het aandeel groene energie in Nederland

Recente gegevens tonen aan dat in 2021 33% van de totale Nederlandse stroomproductie afkomstig is van groene bronnen. Kernenergie leverde 3,5% van de elektriciteit en fossiele brandstoffen waren goed voor 63,5% van de totale energieopwekking.

Een vergelijking met voorgaande jaren laat zien dat groene energie gestaag terrein wint. Hoewel deze trend bemoedigend is, kan de overgang naar duurzame energiebronnen nog versneld worden. Wanneer we ook rekening houden met gas- en brandstofverbruik, blijft groene energie slechts goed voor 12% van de totale energiebehoefte.

De diverse bronnen van groene energie

In Nederland wordt duurzame energie uit verschillende bronnen gewonnen. Windenergie neemt het grootste aandeel voor zijn rekening, met 46%. Zonne-energie volgt op de voet met 29%, terwijl biomassa 24,8% bijdraagt aan de groene energiemix. Waterkracht heeft een bescheiden aandeel van slechts 0,2%.

Particuliere opwekking en toekomstperspectief

De opmars van zonnepanelen in Apeldoorn en de rest van Nederland is opvallend. Ongeveer één op de vijf huishoudens heeft deze duurzame energiebron op het dak liggen, waarmee Nederland de meeste zonnepanelen per inwoner in Europa heeft. Deze trend blijft groeien, zoals blijkt uit de wachttijden voor zonnepaneleninstallaties zoals bij Mobisolar.

Lokale productie versus import

Hoewel duurzame energie wordt verbruikt in Nederland, wordt een aanzienlijk deel geïmporteerd uit andere landen. Hoewel 78% van de Nederlanders groene energiecontracten heeft, wordt slechts 33% van de gebruikte stroom daadwerkelijk op duurzame wijze opgewekt.

Tegelijkertijd neemt het stroomverbruik per huishouden gestaag af, een daling van 15% in tien jaar. Dit is te danken aan efficiëntere apparaten en het gebruik van direct opgewekte zonne-energie.

Het stimuleren van lokale groene energieproductie is van groot belang. Het gebruik van buitenlandse certificaten vertraagt de investeringen in daadwerkelijke groene energiebronnen en belemmert zo de overgang naar duurzaamheid.

Lees ook: Verlicht je wereld met solarlampen: duurzaamheid in licht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *