Denksport Magazine; 90 jaar Denksport Tijdschrift, Winactie